top of page

FAQ: Kan man være både forsker og oppfinner?En viktig forutsetning for at vi skal lykkes med å flytte de gode idéene ut av institusjonene er at vi kommer i dialog idéhavere om de gode idéene. Men vi ser at mange i kunnskaps- og forskningskulturer ser motsetninger i f.eks akademisk arbeid og innovasjon, og kanskje lar være å ta kontakt med oss på grunn av dette. I denne artikkelen svarer vi ut noen av disse tankene som kanskje kan stå i veien for at de gode idéene kommer fram til oss.


Ofte Stilte Spørsmål / Frequently Asked Questions


Kan jeg publisere forskning "open source" og samtidig utvikle en idé basert på forskingen?


Ja, det kan du! Men med noen forbehold. Det er mange som tenker at det er en absolutt motsetning mot å kommersialisere idéer fra forskning og å publisere / gjøre forskningen åpent tilgjengelig. I tilfeller hvor man jobber frem patenterbare teknologier, har man ikke mulighet til å publisere / tilgjengeliggjøre forskningen, før etter at man har sikret seg patent. Det finnes ellers mange måter å kommersialisere, eller på andre måter skape verdier basert på forskning på, selv om man ønsker å publisere "open source". Dersom du er i tvil om hvordan dette forholder seg til ditt forskningsprosjekt, eller din idé, er det bare å ta kontakt med Nord innovasjon, så kan vi veilede deg mht. din spesifikke situasjon.


Kan jeg ha en idé til en tjeneste, et produkt eller en teknologi, som kan realiseres, selv om jeg har tenkt å fortsette min akademiske karriere?


Ja, det kan du! Dette er nettopp grunnen til at Nord innovasjon / TTO'er eksisterer. I et eventuelt samarbeid med Nord innovasjon, kan du fint fortsette din akademiske karriere, samtidig som idéen din videreutvikles og får et eget liv utenfor universitetet. Hvordan dette løses vurderes fra prosjekt til prosjekt. Dersom du sitter på en idé oppfordrer vi til at du tar kontakt med Nord innovasjon, så kan vi i uforpliktende dialog se på mulige løsninger for deg og din idé.


Kan jeg komme med en ikke-komersiell idé til Nord innovasjon?


Absolutt! Vi hører gjerne om alle mulige idéer som kan omsette forskning og kunnskap til verdier i samfunnet. Det finnes mange ulike måter å flytte idéer ut av institusjonene på, og vi kan også bistå i å vurdere hvilken modell som kan passe for akkurat din idé.


Hvor konkret må en idé være?


Desto tidligere vi kommer i dialog med deg som har en idé, jo bedre. Dette finnes det ikke noe entydig svar på, men dersom du har en idé som du ikke er sikker på om er moden nok, skader det ikke å ta en prat hos oss?

Comments


bottom of page