top of page

Meld inn idé

Vi anbefaler å ta en uforpliktende samtale med oss før du melder inn en idé via DOFI-skjema. Ferdig utfylt DOFI sendes på e-post til: post@nordinnovasjon.no. Det er av sikkerhetshensyn viktig at vi mottar DOFI-skjema kun til denne e-postadressen. Dersom du allerede har vært i kontakt med oss, eller ønsker å gå direkte til DOFI, kan du laste ned dette her:

bottom of page