top of page

Om oss

Nord innovasjon AS er Nord universitets Teknologioverføringsorganisasjon (TTO) for kommersialisering av forskningsresultater. Vi bistår også Nordlandssykehuset og Nordlandsforskning med teknologioverføringstjenester. Har du en kunnskaps- eller forskningsbasert idé?


Vi bistår med:

Vurdering av ideer og forskningsresultater
Sikring av immaterielle rettigheter (patenter)
Finansiering
Forretningsutvikling

IP-strategisk arbeid
Etablering og lisensiering
Kontakt med næringsliv og investorer

Offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til nytte, gjennom offentliggjøring, spredning av resultater og implementering av ny kunnskap.

I noen tilfeller oppstår det resultater i forskningsprosjekter i form av oppfinnelser eller funn, som kan være gjenstand for næringsmessig utnyttelse. Ansatte har da plikt til å melde fra til arbeidsgiver, gjennom innlevering av en «DOFI» (Disclosure of Invention). Nord innovasjon AS er Nord universitets redskap for mottak og vurdering av DOFI, samt videre oppfølging av prosessen.

Etter at DOFI er mottatt og vurdert, tas det en avgjørelse på hvorvidt TTO og arbeidsgiver vil ta eierskap til idéen. Hvis ja opprettes et utviklingsprosjekt hvor Nord innovasjon bidrar med kompetanse og finansiering, samt forvalter universitets rettigheter til oppfinnelsen. Hvis TTO og arbeidsgiver ikke vil ta eierskap til idéen, står oppfinner fritt til å ta denne videre selv. 

Videre utvikling av idéen skjer normalt i nært samarbeid mellom TTO og idéhaver. Framtidige inntekter fra en oppfinnelse fordeles normalt med 1/3 til hhv. forsker, Nord universitet og Nord innovasjon AS (ref. IPR-reglement nedenfor).
 

Selskapsinformasjon:

Nord innovasjon

Universitetsalléen 11

8026 BODØ

Organisasjonsnummer 989 804 340

Telefon +47 7551 7148

Folk

bottom of page