top of page

Induvita AS - bedre igangsetting av fødsel"Ideen kom etter en nattevakt" Hege Hansen, Jordmor og gründer


Sammen med gynekolog Stine Andreassen står hun bak ideen om et nytt ballongkateter for induksjon av fødsler. Via Nordlandsykehusets Forskningsavdeling ble Nord Innovasjon koblet på, og etter snart 2 år er selskapet Induvita AS stiftet.


Igangsetting av fødsler er vanlig grunnet ulike medisinske utfordringer i svangerskapet. Bare i Norge induseres ca 15 000 fødsler per år*.


Grunnet lav risiko og høy effektivitet er den foretrukne metoden for igangsetting bruk av ballongkateter som innføres gjennom livmorhalsen på den gravide.


Slik igangsetting kan føre til en langvarig fødsel og være utfordrende for kvinnen, både fysisk og emosjonelt.


Utstyret som brukes til dette i dag er vanligvis et urinkateter for menn. Spekulumet som benyttes er det samme som for alle andre kvinner.


Gjennom klinisk erfaring som jordmor og gynekolog i fødeavdeling har vi sett et betydelig behov for bedre tilpasset utstyr, for kontrollert innføring av kateter. Dette vil redusere smerter og ubehag under prosedyren, og forbedre hygieniske og estetiske forhold. Medisinsk utstyr innen kvinnehelse er et nedprioritert område, og vi vil utvikle produkter tilpasset den gravide kvinne.


Sammen med gynekolog Stine Andreassen står hun bak ideen om et nytt ballongkateter for induksjon av fødslr. Via Nordlandsykehusets Forskningsavdeling ble Nord Innovasjon koblet på, og etter 2 år ble selskapet Induvita AS stiftet.


Nettside:


https://www.induvita.com/


Presse:


NRK - Gynekolog og jordmor har utvikla nytt spekulum og kateter Helse Nord - innovasjonsprisen

Overlegen - intervju med Stine Andreassen

Inovacare - En idé på en nattevakt skal bidra til helseinnovasjon i fødselshjelp

Nordlandssykehuset - Hege Hansen og Stine Andreasen vil endre dagens praksis for igangsettelse av fødsler

Avisa Nordland - Fikk ideen på en nattevakt på Kvinneklinikken

Lofotposten - (bak betalingsmur)

Framtida - Verda er laga for designa for menn

Jordmorforeningen - Utvikler nytt medisinsk utstyr

Sykepleien - Utvikler simulator for vaginale undersøkelser

bottom of page