top of page

14. Mai: Innovasjon i helsetjenestene – hvordan bygge gode samarbeid i forskning mellom akademia, næringsliv, offentlige og kommunale tjenester
Velkommen til foredrag og samtale i de nye lokalene til Engaging Nord, like bak hovedkantina på campus Bodø, 14. Mai klokka 13.00-15.30!


Samarbeid i forskning med mål om å løse samfunnsutfordringer og drive innovasjon er i fokus om dagen. Dette ser man også hos forskningsrådet, for eksempel i den passerte utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (forskningsradet.no), og den kommende utlysningen Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester (forskningsradet.no) som har frist 18. September.


Men hvordan skaper man egentlig gode innovasjonssamarbeid? Hvordan ser innovasjonen som etterspørres ut i praksis? Og hva er egentlig private aktører opptatt av i forskningssamarbeid?


PROGRAM


13.00 Velkommen v/ Lars Andreas Myrvoll, Nord innovasjon


13.05 Kari Øritsland, Norway Smart Care Cluster


13.35 Emma Sigridsdatter Jones, Virtuell helseavdeling Bodø kommune


13.50 Hege Hansen, Induvita


14.10 Samtale og diskusjonArrangementet er åpent for alle!Arrangementet streames her.Mer om deltakerne:


Kari Øritsland

Kari jobber som forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Cluster og VIS innovasjon(UiBs TTO). NSCC er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med over 280 medlemmer og partnere, som jobber med utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.


Første gang hun skrev en søknad om finansiering for en næringsklynge, fikk hun beskjed fra Innovasjon Norge om at det tok minst 2 år å utvikle og skrive en god søknad som fikk tildeling. Det tok henne bare 2 måneder. Ringvirkningene var enorme. Design Thinking ble introdusert i Norge, og UiB, NHH og HVL skapte innovasjon i utdanningssektoren. Den første tverrfaglige mastermodulen med studiepoeng fra tre institusjoner ble etablert som en videreutdanning. Flere innovasjonsprosjekter i helsesektoren, med fokus på brukerbehov, empati, prototyping og testing, har blitt levert som case fra utdanningen!


I sitt foredrag vil hun fortelle om hvordan de jobber med samarbeid, nettverk og kompetanse i Norwegian Smart Care Cluster – slik at det skaper mobilisering til offentlig-privat-frivillig samarbeid


 

Emma Sigridsdatter Jones 

Emma er sykepleier og stipendiat ved FSH (ph.d. i profesjonsvitenskap) ved NORD universitet der hun tar en offentlig sektor ph.d. finansiert av Forskningsrådet og Bodø kommune.


Prosjektet tar utgangspunkt i etableringen av en "Virtuell helseavdeling" i Bodø kommune som følger opp pasienter i eget hjem på lik linje med en fysisk korttidsavdeling.

I sitt arbeid har Emma særlig fokus på pasientdemografi og hva som skjer med sykepleierens kliniske blikk i møte med teknologi.

I dagens foredrag presenterer hun Virtuell helseavdeling og sier noe om hvordan hun jobber i krysningen mellom akademia og offentlig sektor.
Hege Hansen

"Fra ide til produkt: Hvordan bruke klinisk erfaring for innovasjon innen gynekologi og obstetrikk"


Hege Hansen er CEO i Induvita, utdannet jordmor med over 20 års erfaring. Induvita har sitt utspring fra Nordlandssykehuset og er et helseteknologiselskap med base i Bodø. Induvitas visjon er å øke kvaliteten på diagnostikk og behandling innen gynekologi og fødselshjelp til det beste for pasient, behandler og samfunnet for øvrig.


Hun startet induvita sammen med medgründer Stine Andreasen. Gjennom klinisk erfaring som jordmor og gynekolog i fødeavdeling observerte de et betydelig behov for bedre tilpasset utstyr, til det beste for behandler og pasient. Sammen med ingeniører, designere og brukere utviklet de et induksjonskateter og et spekulum med optimalt design og funksjon.

Under utvikling av induksjonskateter og spekulum ble de også klar over behovet for en multifunksjonell simulator for trening på gynekologiske undersøkelser og prosedyrer, samt for trening på undersøkelse under fødsel. Induvita har blitt til i partnerskap med blant andre Nord innovasjon og de har i dag 3 produkter i sin portefølje.​​


Les mer på www.induvita.com

תגובות


bottom of page