top of page

Møteplasser for innovasjons og teknologiinteresserte


Nord innovasjon og Engage centre under innovasjonscaféen ved Campus Bodø
Nord innovasjon og Engage centre under innovasjonscaféen ved Campus Bodø

Samarbeid er kanskje den viktigste nøkkelen for å lykkes med innovasjonsprosjekt! For å kunne samarbeide må folk møtes - noen ganger møtes folk med utgangspunkt i et behov, hvor man kanskje oppsøker kompetanse eller relevante miljø - og andre ganger skjer disse møtene mer tilfeldig. Nord innovasjon er opptatt av å tilrettelegge for slike møter, og en av måtene vi gjør dette på er gjennom å skape åpne møteplasser.


Sosiale arenaer som styrker innovasjons- og samarbeidskultur


Gjennom vår tjenestekjøpsavtale med Nord universitet er vi en viktig pådriver for å bygge innovasjonskultur sammen med universitetet og andre relevante aktører i våre regioner. Under Forskningsdagene 2023 arrangerte vi et åpent café-arrangement på campus Bodø og et innovasjonsseminar på bærekraftssenteret KRAFT. Disse arrangementene ble gjennomført i samarbeid med Engage Centre som er et senter for fremragende utdanning tilknyttet Nord universitet og NTNU.


En arena for deling av kunnskap, erfaringer og metoder


Samtalegrupper under Innovasjonskraft - et arrangement under forskningsdagene i regi av Nord innovasjon, Engage centre og Nord universitet.
Samtalegrupper under Innovasjonskraft - et arrangement under forskningsdagene i regi av Nord innovasjon, Engage centre og Nord universitet.

Under seminaret Innovasjonskraft fikk vi høre mange gode historier om innovasjon fra ulike innfallsvinkler; alt fra Virtuell helseavdeling ved Francis Odeh og Bodø Kommune, oppstartshistorier fra Eagle AI og Besity - Beyond Diversity, innovasjonsmetodikk fra Fredrik Undli ved Norsk rikskringkasting (NRK), innovativ kartlegging av havets blå skoger med droner ved Martin Hansen Skjelvareid fra UiT- The Arctic University of Norway, TECHLAB, studentinnovasjon ved Ruth Marie Donovan og Engage Centre, finansiering av oppstartsbedrifter ved Pål Viggo Mortensen / KPB, universitet som innovasjonsaktør ved Hugo Barros og Nord Innovasjon AS / Nord University med mer.


En av flere aktive deltagere i publikum var bystyremedlem i Bodø Kyrre Kolvik;

Bystyremedlem Kyrre Kolvik var en av flere aktive publikumsdeltakere på Innovasjonskraft
Bystyremedlem Kyrre Kolvik var en av flere aktive publikumsdeltakere på Innovasjonskraft

"Som nyvalgt bystyremedlem var dette en nyttig og god introduksjon til noe av mangfoldet innenfor forskning og oppfinnsomhet som finnes i nærområdet vårt." sier Kolvik.


"Her ble vi presentert for kreative mennesker med gode ideer og stor gjennomføringskraft, noen som enda er i startgropa, og andre som er etablert og allerede tilknytta sterke internasjonale miljøer. Som nyvalgt bystyremedlem var dette en nyttig og god introduksjon for noe av mangfoldet innenfor forskning og oppfinnsomhet som finnes i nærområdet vårt." fortsetter han.

Innovasjonscafé med teknologientusiasme, kaffe og gode samtaler


Jakob fra makerspacebodo.no og Bork Sundseth fra Techlab.no deltok med blandt annet 3d-printer og vr-utstyr.
Jakob fra makerspacebodo.no og Bork Sundseth fra Techlab.no deltok med blandt annet 3d-printer og vr-utstyr.

Under forskningsdagene arrangerte vi også en åpen innovasjonscafé i fellesarealet på Campus Bodø. Her kunne alle interesserte delta i samtaler, kaffedrikking og teknologiutprøving sammen med blant annet Bodø Makerspace og Techlab. Makerspace og Techlab er begge regionale ressurser som kan bistå studenter og ansatte på ulike vis i utforskning av teknologibruk, utvikling, prototyping og implementering.

Flere stoppet også opp for å snakke om noen av temaene og titlene som befinner seg i innovasjonsbiblioteket vårt. Hvordan lykkes med sosiale innovasjoner? Hvilken betydning har sosiale medias forretningsmodeller for samfunnsutviklingen? Hva kan man bruke python, matlab eller javascript til, og når er det hensiktsmessig å bruke hva? Ingen av samtaletemaene ble absolutt konkludert på, men nye relasjoner ble skapt og vi håper at noen ble inspirert til å utforske temaene videre.


Vi håper å se deg også på vårt neste arrangement, enten som formidler eller blant publikum.

Følg oss gjerne på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/nord-innovasjon-as/) for å holde deg oppdatert på våre arrangement utover høsten!

Kommentare


bottom of page